Home Page Products Contact Details Partners

Market.sk & Sigint.sk Vaša ochrana informačných dát

Dodávateľ služieb

PaedDr.K. Volčková Sláviková, Vyt.Atel.
Kendice 48
082 01 Kendice

Korešpondenčná (fakturačná) adresa:
PaedDr.Katarína Volčková Sláviková Vyt.Atel.
Vodarenská 11
080 01 Prešov
Slovakia, SR, EU

Telefón: (+421) 0903 040 562
[Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Call centrum: 0650 40 1234
Call Center Services: +421 650 405 070
FAX number: +421 650 406 789 (0650 406 789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

IČO: 46443983
IČ DPH: SK1045924506
Zap. v: Obvodný úrad v Prešove
č.ObU-PO-OZP-2011/12258-2
č. živnostenského registra 750-38796

 


 

   

Firma expondovala na trhu komplexnej ochrany informácii v záujmovom priestore kde výrobky predstavila na vojenských výstavách IDEB Bratislava a IDEB-ISET Brno v týchto novinkách:

DIGITÁLNE BURST Transmitter odposluch s diaľkovým ovládaním
RF TIENIACA LÁTKA zabraňujúca prenikaniu rádiových signálov
RUŠIČKA mikrofónov INFRATORNADO - SIGINT.SK 2016
REPELLER multifunkčný plašič vtákov
ELIDE FIRE plne automatické hasiace zariadenie
SÚKROMNÁ BTS - GSM stanica, vlastný vysielač GSM
T-GORILLA - komplexná ochrana proti odposluchom

Market.sk & Sigint.sk Vaša ochrana informačných dát - prezentácia v zahraničí

Často kladené otázky
Čo je ozón (O3)?
Je plyn, ktorého molekula pozostáva z troch atómov kyslíka. V malých koncentráciách sa bežne tvorí v prírode (napr. po búrke, v lesoch, v okolí riek). Vo vysokých koncentráciách je účinný pri boji s patogénmi v ovzduší aj vo vode, eliminuje zápach vo vzduchu. Počas ozónovania je prítomnosť ľudí alebo domácich zvierat v miestnosti nežiadúca. Ozón sa však rýchlo rozkladá na dvojatomárny kyslík a po niekoľkých minútach koncentrácia klesá na bezpečnú úroveň.

Ako prebieha ozónovanie?
Na ozónovanie sa používajú generátory ozónu a trvá približne 15 až 30 minút v závislosti od veľkosti miestností.

Kedy sa rozhodnúť pre ozónovanie?
Ozónovanie sa vykonáva v prípadoch, keď vzniká riziko prenosu infekcie vo vzduchu (po chorých osobách s infekčnými ochoreniami), v plánovaných intervaloch (likvidácia roztočov, pravidelná dezinfekcia miesností) alebo ak je potrebné odstrániť akýkoľvek zápach (cigaretový dym, nežiadúce okolnosti spôsobené hosťami, šatne športovcov po tréningu, zápasoch, fitnescentrá, plavárne). Generátory ozónu sa použivajú aj na dezinfekciu klimatizácií.

Oplatí sa mi zakúpiť zariadenie?
Ak máte vo vlastníctve generátor ozónu, nepotrebujete si volať firmu, alebo prenajímať službu, príp. výrobok. Už pri ozónovaní priestorov s plochou cca 100m2 – 1x mesačne je návratnosť približne 3-6 mesiacov (v závislosti od typu zakúpeného modelu a frekvencie používania). Pri častejšom používaní sa samozrejme návratnosť investície úmerne kráti.

Pre koho sú určené generátory ozónu?
Generátory ozónu môžu používať súkromné osoby, domácnosti, ale i menšie aj väčšie firmy. Ak vidíte zmysel vlastniť zariadenie, ktoré zlikviduje vo Vašich priestoroch rôzne patogény, od baktérií, vírusov, plesní, vajíčka a larvy hmyzu a roztočov, určite oceníte generátor ozónu, ktorý môžete mať vždy po ruke. Obsluha zariadenia je nenáročná, je potrebné dbať na zásadu, aby počas ozónovania s v danom priestore nezdržiavali osoby a živé domáce zvieratká. Krátkodobé vystavenie osoby ozónu, napr. manipulácia so zariadením - zapnutie, vypnutie, na nevyhnutný čas, nepredstavuje riziko, avšak po nastavení a spustení zariadenia je potrebné miestnosť opustiť.

Ako prebieha ozónovanie miestností?
Dezinfekcia ovzdušia priestorov ozónom sa vykonáva v uzavretých priestoroch. Okná i dvere musia byť zatvorené. Počas ozónovania sa v miestnosti nezdržiavajú osoby ani domáce zvieratá. Po ozónovaní sa odporúča nevstupovať do miestnosti približne 30 minút, pokiaľ sa ozón nerozloží na dvojatomárny kyslík. Následne sa miestnosť vyvetrá.

Ako prebieha ozónovanie automobilov?
Ozónovanie automobilov sa vykonáva pri naštartovanom motore, zatvorených dveriach a vytiahnutých oknách, spustenej klimatizácie a vnútornej cirkulácii počas doby približne 10-20 minút. V priebehu ozónovania sa osoby ani domáce zvieratá nezdržiavajú v aute. Po ukončení procesu sa dôkladne vyvetrá interiér auta.

Ako si mám vybrať správny generátor ozónu?
V prvom rade je potrebné si vyjasniť na aký účel budem používať zariadenie. Ak potrebujete ozónovanie vody, vyberte model, ktorý má výstup ozónu aj na ozónovanie vody (napr. modely HERCULES, ZY-H3000, ZY-H4000). Ak ozónovanie vody nepotrebujete, odporúčame riadiť sa parametrami zariadenia. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že generátor ozónu s výdajnosťou 1 g/h ozónu dokáže vydezinfikovať priestor 10m3 v priebehu 30 minút.

Príklad: Zariadenie KL-14 (cca 14 g/h ozónu) je uspôsobený vyozónovať 140m3 za pol hodinu. Pri svetlej výške stropu 2,65 m, je to podľa vzorca 140/2,65=52,8 m2. Ozonátor KL-14 je vhodný na ozónovanie cca 53 m2 (pri výške stropu 2,65m).
Na ozónovanie vody sa riadime pravidlom: zariadenie s výstupom ozónu 1g/h je vhodné na ozónovanie 1 m3 vody.
Ďalšími parametrami, ktoré ovplyvňujú kritériá výberu sú nároky na funkcie (napr. funkcia ionizovania, časovač - mechanický, elektronický a pod.)

Na čo si dať pozor pri výbere generátor ozónu?
Na trhu je niekoľko predajcov, ktorí ponúkajú generátory ozónu. V zmysle slovenskej aj európskej legislatívy je nevyhnutné, aby predajca v EÚ predával iba zariadenia, ktoré spĺňajú zákony a predpisy súvisiace s predajom elektrických zariadení. Sú to predovšetkým smernice: 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU (RoHS) a tieto smernice za účelom bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa musí dodržiavať a deklarovať každý výrobca a predajca elektrických zariadení. Ak sa rozhodnete zakúpiť si generátor ozónu, alebo akékoľvek iné elektrické zariadenie, overte si či tieto zariadenia spĺňajú tieto kritériá v záujme vašej bezpečnosti aj bezpečnosti vašej domácnosti, firmy, organizácie. Naša spoločnosť ponúka generátory v súlade s predmetnými smernicami a taktiež pri nákupe dostávate elektrické zariadenie v cene, v ktorej sú zahrnuté recyklačné poplatky zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch).

Čo je ozón?
Ozón (O3) je známy pod názvom „ aktivovaný kyslík”; obsahuje 3 atómy kyslíka na rozdiel od vzduchu, ktorý dýchame s dvomi atómami kyslíka. Ozón je druhý najsilnejší dezinfikačný prostriedok na svete, preto je široko používaný na trvalé odstránenie baktérií, vírusov, vôní a nežiadúcich zápachov. Pre zaujímavosť spomenieme, že ozón sa vyskytuje aj v prírode, najčastejšie sa tvorí pri blesku. Po búrke môžeme vďaka tomu pociťovať príjemnú „vôňu dažďa”, ako dar prírody. Je však pravdepodobné, že o ozóne počujeme najčastejšie v súvislosti s ozónovou vrstvou obklopujúcou zem. Ozónová vrstva vzniknutá kvôli ultrafialovému žiareniu je pre nás dôležitá, pretože nás chráni proti škodlivému UV žiareniu.

Ako ozón účinkuje?
Účinky ozónu sú mimoriadne silné, avšak krátkodobé. Keď sa nečistoty, baktérie a vírusy dostanú do kontaktu s ozónom, vďaka oxidačnému procesu sú úplne zničené. Spotrebuje sa jeden atóm kyslíka a neostane ani zápach, ani vône, ani baktérie … iba kyslík. Postačí jeden atómov kyslíka. Následne sa ozón premení späť na kyslík.
Ozón má veľmi silné oxidačné schopnosti a silný dezinfekčný účinok. Tieto vlastnosti sa využívajú k úprave vody a vzduchu (ozonizácia vody a vzduchu).
Ozón má mimoriadne veľkú mikrobiocidnú účinnosť. Zabíja všetky známe baktérie, vírusy, plesne a iné mikroorganizmy – rýchlo a dokonalo. Naviac sa ozón rozkladá na kyslík a nezanecháva žiadne vedľajšie produkty svojho pôsobenia.

Ako sa ozón vyrába?
Vo všeobecnosti sa na výrobu ozónu používajú dve technológie: UV žiarením a korónovým výbojom. Pri korónovom výboji sa privádza vysoké napätie na kovové pletivo, ktoré je chránené dvojitým izolačným materiálom. Izolačný materiál zabezpečuje uzemnenie a pri tomto procese sa ozón produkuje využitím existujúceho kyslíka. UV lampa pôsobí žiarením s vlnovou dĺžkou 254 nm (nanometrov) na atóm kyslíka, čím sa vytvára ozón. Rozdelením molekuly O2 vznikajú dva atómy kyslíka, ktoré sa spoja s ďalšou molekulou kyslíka (O2) a vytvoria ozón (O3).

Aká je životnosť ozónu?
Časť ozónu vyprodukovaného generátorom sa počas rozptýlenia v miestnosti premení späť na kyslík. A to v niekoľkých krokoch: oxidačná reakcia s prírodnými látkami, ako vôňa alebo dym. Reakcia s baktériami a pod., pričom následkom procesu je ich zničenie. V ďalšom kroku má ozón „polovičný život”, čo znamená, že minimum 50% „zvyšku” ozónu sa za 30 minút premení späť na kyslík. V dôsledku toho, je po každých 30 min. prítomných iba 50% ozónu oproti východiskovému množstvu. Je to podobné zmenám pomerov 16:8:4:2:1, ktoré sme si osvojili v geometrii. Polovičný život ozónu trvá prakticky menej ako 30 minút vzhľadom na prach a iné látky znečisťujúce ovzdušie, ako aj vzhľadom na teplotu. Preto je síce ozón veľmi silný, ale životnosť má krátku. Svoju prácu dobre vykoná a potom sa stratí.

Copyright Alibaba.sk 2020
All rights reserved.