Home Page Products Contact Details Partners

GENERÁTOR OZÓNU pre čistenie priestoru od baktérii, vírusy, plesne, mikroorganizmy, roztoče 15G - spoľahlivo zničí rôzne vírusy vrátane nového koronavírus COVID-19, je 50x účinnejší ako chlór !

Profesionálny generátor ozónu pre rýchlejšie odstraňovanie patogénov a pachov pomocou „aktívneho kyslíka“ (O3), ktorý vytvára ozón v dvoch úrovniach výkonu (3,5 a 7g/hod).
Generátor ozónu je určený pre ošetrenie väčších priestorov.
Generátorom ozónu prechádza kyslík (O2), ktorý sa pomocou „tichých“ korona výbojov z časti premieňa na nestabilný ozón (O3).
Ozón likviduje všetky patogény, zápachy a hmyz (roztoče, mole, a pod.), ktoré sa v danej miestnosti nachádzajú. A taktiež aj odpudzuje hlodavce, kde zároveň čistí aj ich zápach...

VYČISTITE SI VZDUCH
OZÓN = NAJÚČINNEJŠIA DEZINFEKCIA A DEZODORÁCIA

Ozón je bezfarebný plyn, ťažší než vzduch. Je tvorený tromi atómami kyslíka (chemická značka - O3).
Hovorí sa mu tiež „aktívny kyslík“. Molekula ozónu je veľmi nestabilná a po krátkej dobe sa rozpadá opäť na kyslík (O2).
Ozón je preto neskladovateľný.
Polčas rozpadu ozónu je závislý od tlaku a teploty prostredia.

Eshop zameraný na predaj generátorov ozónu

Generátor ozónu 20G/048
alebo
Generátor ozónu 10G pre čistenie od baktérii a vírusov

Ľudský čuch rozpozná typickú sviežu vôňu ozónu už pri veľmi nízkej koncentrácii. Slovo ozón znamená v gréčtine „voňať“. Bežne túto vôňu môžeme cítiť po búrke, pri zváraní elektrickým oblúkom, či pri kopírovacom stroji.

Siedma generácia obľúbeného modelu OZZ/ION/20. Zariadenie je predávané ako samostatný modul ktorý je vybavený keramickou doskou pre viazanie ozónu vo vzduchu.
Jedná sa vlastne o ozónovanie a sanitácii vzduchu. Vhodný najmä na dezinfekciu priestorov domácností, menej náročné aplikácie, klimatizácie áut.

Ozón je plyn tvorený tromi atómami kyslíka. Chemická značka ozónu: O3. Tento plyn má veľmi silné dezinfekčné, antibakteriálne, antivírusové a protiplesňové účinky. Ozón má aj dezodoračné účinky, rozkladá zapáchajúce látky a tým odstraňuje pach v miestnostiach. V porovnaní s chlórom je asi 50x účinnejší.  Limitné koncentrácie ozónu sú zároveň nebezpečné pre človeka a živé organizmy. Ozón je nestabilný plyn a má relatívne krátky čas rozpadu, takže sa v ovzduší rýchlo rozloží.

Dezinfekcia ovzdušia ozónom sa vykonáva v uzavretých priestoroch (zatvorené okná, dvere). Počas ozónovania sa v miestnosti nezdržujú osoby ani domáce zvieratá. Po ozónovaní sa odporúča nevstupovať do miestnosti približne 30 minút, pokiaľ sa ozón nerozloží na dvojatomárny kyslík. Následne sa miestnosť vyvetrá.

Ozónovanie automobilov sa vykonáva pri naštartovanom motore, zatvorených dverách a vytiahnutých oknách, spustenej klimatizácie a vnútornej cirkulácii počas doby približne 15 minút. V priebehu ozónovania sa osoby ani domáce zvieratá nezdržiavajú v aute. Po ukončení procesu sa dôkladne vyvetrá interiér auta.

Použitie:
čistenie vzduchu
odstraňuje baktérie, vírusy, plesne, mikroorganizmy, roztoče
dezinfekcia klimatizačných systémov
neutralizuje zápach

Oblasti použitia:
sterilizácia potravín (napr. v komore, špajzi, pivnici)
čistiace a dezinfekčné práce
hotely a penzióny
dezinfekcia klimatizácií a interiérov automobilov
telocvične, šatne športovcov
dezinfekcia ovzdušia interiérov (kancelárie, izby, pracovné priestory)
Parametre prístroja:
kvalitné vypracovanie
produkcia ozónu: 15 g/h
ozónovanie priestorov s plochou do 60 m2
príkon: 200W
napájanie: AC 230 V
certifikovaný výrobok (2014/35/EU, 2014/30/EU, RoHS)
manuál v SK jazyku
vyrobené v EU

Coronavírusy alebo koronavírusy alebo (lat. Coronaviridae) sú čeľaď vírusov. Patrí do podradu Cornidovirineae z radu Nidovirales.
Systematika od roku 2018
čeľaď Coronaviridae:

Orthocoronavirinae – vytvorená v roku 2009 pod názvom Coronavirinae, v roku 2018 premenovaná na Orthocoronavirinae; vernakulárne sa niekedy nazýva coronavírusy (koronavírusy) [v užšom zmysle]
nepomenovaný taxón (do roku 2009: rod coronavírus/koronavírus (Coronavirus)):
rod Alphacoronavirus – vytvorený v roku 2009 (rozdelením bývalého rodu Coronavirus)
rod Betacoronavirus – vytvorený v roku 2009 (rozdelením bývalého rodu Coronavirus)
rod Gammacoronavirus – vytvorený v roku 2009 (rozdelením bývalého rodu Coronavirus)

Coronavirinae
...(delenie je rovnaké ako hore pod Orthocoronavirinae)
podčeľaď Torovirinae – vytvorená v roku 2009
rod Torovirus – od roku 2018 patrí do čeľade Tobaniviridae
rod Bafinivirus – opísaný v roku 2009; od roku 2018 patrí do čeľade Tobaniviridae

Zameranie rešerše na mikrobiocídnu účinnosť ozónu, rovnako ako
aj na experimentálne metódy stanovenia koncentrácie ozónu
. Popritom bola pozornosť
sústredená aj na absorpčné koeficienty pre rôzne vlnové dĺžky, ktoré sú nevyhnutnou
nutnosťou pri stanovení koncentrácie ozónu metódou absorpcie UV žiarenia. Základom práce
okrem teoretického konceptu bolo preskúmanie generácie ozónu dielektrickým bariérovým
výbojom s ohľadom na jeho vznikajúce množstvo v závislosti na rozličných aplikovaných
experimentálnych podmienkach, ako napríklad zmenou výkonu na zdroji, zmenou prietoku
vstupného plynu a zmenou reakčnej doby. Rovnako bola skúmaná využiteľnosť stanovenia
koncentrácie jodometrickou titráciou v porovnaní s metódou absorpcie UV žiarenia
v experimente za daných podmienok merania.

Copyright Sigint.sk 2020
All rights reserved.